Защита на личните данни

Ню Вижън – МС ООД е администратор по Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат използвани и обработвани единствено за нуждите на финансирането и оценката на кредитния риск и/или предоставянето на други продукти и услуги от избраната банка. Обработката, предоставянето и съхранението на личните Ви данни се изпълнява при законовите изисквания