Често задавани въпроси

Какво представлява кредита?

Финансиране на физически/юридически лица с цел осъществяване на желани цели и идеи.

Кредитите могат да бъдат обезпечени и необезпечени.

За предоставяне на кредитиране, банките обследват кредитополучателя и неговия профил, за да вземат решение дали ще финансират конкретния кредит.

При обезпечените кредити от страна на банката се обследва и предложеното обезпечение.

Какво представлява работата с кредитен посредник?

Предлаганите услуги, свързани с кредитно посредничество на физически лица са напълно безплатно. След консултация с нашия екип, получавате оферти за желаното финансиране от водещите банки на пазара. Анализираме заедно с вас силните и слаби страни на получените оферти, за да Ви помогнем при избора на най-доброто предложение. Предоставяме списък на документите необходими за кандидатстване в избраната банка. Окомплектоване и внасяне на документите в избраната банка. Ще бъдем до Вас през целия процес на комуникация с избраната Банка за предоставяне на оферта, кандидатстване, подписване и усвояване на кредита, за да бъдете спокойни и да може да съдействаме при всички възникнали въпроси.

Защо да изберете да работите с нас?

Ню Вижън-МС е необвързан кредитен посредник, с получен лиценз от БНБ под регистрационен № BCI000081.

Услугата, която предлагаме като кредитен посредник за консултиране и съдействие при отпускането на подходящо финансиране е напълно безплатна за нашите клиенти физически лица.

Получавате наведнъж предложения от водещите банки на пазара, без да е необходимо да посещавате клонове и да отделяте време и средства за събиране на различни предложения.

Като независим кредитен посредник съдействаме за получаване на най-добрите предложения от банките, спрямо вашите нужди.

Спестяваме Ви време и усилия необходими за целия процес по комуникация с банките, а именно събиране на оферти, кандидатстване, подписване и усвояване на избрания кредитен продукт.

Как да изберете най-доброто предложение?

Предложението за кредит представлява съвкупност от няколко компонента : Размер, Срок, Месечна вноска, използването на подходящ застрахователен продукт, Годишен лихвен процент, Годишен процент на разходите, падеж на вноската, градисен период, наличие на допълнителни условия за финансиране. При превод на работна заплата – месечни/годишни такси и комисионни на банката.

Не винаги нисък Лихвен процент означава изгодно предложение за клиента. Важно е да имате предвид всички компоненти на офертата, за да може да вземете най-доброто и информирано решение.

Как се изчислява Годишният процент на разходите - ГПР?

ГПР представлява цялостното оскъпяване на финансираната сума.  ГПР отразява процента на всички разходи, които дължите по един кредит. Той се явява и най-точен критерий, по който може да се сравняват предложенията на различните банки. Когато се съпоставят офертите посредством ГПР, трябва да се сравняват кредити с идентични срокове, сума и валута. По този начин ще получите най-точна представа кой е най-изгодният вариант.

Разходите, съпътстващи кредит при коректно поведение и на двете страни (клиент и банка), са следните: Разходите, които съпътстват договора и изготвянето му; Такси; Лихви върху кредита; Наличие на Застраховки по съответния кредит (ако не са включени към главницата на кредита).

Как да облекчите Вашия семеен бюджет?

Ако ползвате повече от един финансов продукт, имате възможност да обедините Вашите задължения с цел редуциране на месечните разходи и в някои случаи получаване на допълнително финансиране.