Ипотечни кредити

Ипотечните кредити или потребителските кредити с ипотека са форма на финансиране срещу учредяване на ипотека върху собствен недвижим имот. Основните разлики спрямо необезпечения потребителския кредит са:

 • По-дълъг период на изплащане – до 30-35 години (в зависимост от условията на конкретната банка и възраст на клиента)
 • По-ниска цена на кредита – може да се очаква разлика в цената от над два пъти
 • Допълнителен разход за учредяване на ипотека в полза на банката и изготвяне на пазарна оценка на имота

Предпочитано обезпечение от Банките са жилищни имоти (еднофамилна къща, апартамент), но за обезпечение могат да бъдат приети търговски обекти, поземлени имоти, земеделска земя. Размерът на финансиране е пряко обвързан със стойността и вида на имота. Най-голям процент на финансиране спрямо стойността на имота се получава при залог на жилищен имот като може да достигне до 80% от пазарната стойност.

 

Жилищни кредити

Жилищен кредит е вид ипотечен кредит, предназначен за покупка на недвижим жилищен имот.

За разлика от потребителските кредити, този вид кредитиране има конкретна цел – покупка на жилищен имот. При определяне на максималния размер на кредита се вземат предвид, както пазарната оценка на имота, така и цената на която ще се сключи сделката.

 • Срок на изплащане: 30г. -35г. , или до навършване на определена възраст на кредитоискателя/съкредитоискателя (допустимата възраст е различна при различните банки)
 • Размер: съобразен с пазарната оценка на избрания имот:
  • 80%-90% – за монолитни сгради;
  • 70%-75% – за панелни сгради/къщи гредоред;
  • 100% – в редки случаи и при определени условия, може да се постигне цялостно финансиране на имота.
 • Фиксиран лихвен процент за част от срока на кредита
 • Предоставяне на по-добри условия при превод на работна заплата