Потребителски кредити

С потребителски кредит се предлага възможност за необезпечено финансиране за лични цели на физически лица.

Параметрите варират спрямо избраната финансова институция:

  • Размер на кредита до 80-100 хил. лв.,
  • Срокът на изплащане до 120 месеца (10 години).
  • Фиксиран или плаващ лихвен процент за целия срок на кредита или част от него
  • Необезпечен кредит

При потребителския кредит водещо за финалната оферта са Вашите доходи, тъй като кредитът не се обезпечава по друг начин. Цената на финансиране и срокът могат да бъдат повлияни от използването на допълнителни продукти в банката – превод на заплата, сключване на застраховка, сключване на договор за кредитна карта.