Преводи

Услуги за бизнеса

Ако целите на Вашата компания включват реализиране на проекти или дейности, свързани с мултинационална среда, но Ви липсват експерти за преводи на презентации, документи конференции, семинари, работни срещи или просто някакъв вид кореспонденция, то ние и нашите партньори ще Ви съдействаме за това.

  • Професионални преводи на фирмени документи от и на чужди езици;
  • Професионални преводи на кореспонденции от и на чужди езици;
  • Легализация на документи;
  • Превод на брошури, каталози, ценови листи и др.;
  • Превод на презентации и доклади за конференции;
  • Придружаване на чуждестранни гости.

Превод и адаптиране на уеб сайтове

Нашите преводачи извършват услуга, която включва не само превод, но и адаптиране на даден уебсайт за определен регион или език, чрез добавяне в превода на специфични за страната и/или региона елементи.

За да можем да направим ефективен превод, ние вземаме предвид езиковите различия по отношение на произношение, правопис и граматични модели. Нашите преводачи внимателно проверяват съответствието на превода, съдържанието и езиковия стил, като успоредно с това проверяват и за липсващо съдържание, граматически, печатни, правописни и пунктуационни грешки.

Нашата цел и желаният от нас краен резултат за превод в чуждоезикова версия на даден  уебсайт, е да изглежда и да се използва така, сякаш е бил проектиран специално за страната на потребителя.

Превод на рекламни материали

Нашите преводачи извършват услуга, която включва не само превод, но и адаптиране на даден уебсайт за определен регион или език, чрез добавяне в превода на специфични за страната и/или региона елементи.

За да можем да направим ефективен превод, ние вземаме предвид езиковите различия по отношение на произношение, правопис и граматични модели. Нашите преводачи внимателно проверяват съответствието на превода, съдържанието и езиковия стил, като успоредно с това проверяват и за липсващо съдържание, граматически, печатни, правописни и пунктуационни грешки.

Нашата цел и желаният от нас краен резултат за превод в чуждоезикова версия на даден  уебсайт, е да изглежда и да се използва така, сякаш е бил проектиран специално за страната на потребителя.