Съдействие за издаване на документи

Искате да закупите или рефинансирате текущите си задължения с ипотекиране на имот? За целта, след като сте се спряли на конкретна оферта ще Ви бъде необходимо набавянето на определени документи за Вас и избрания/притежавания имот.

Може да ги заявите на място в съответните институции, които ги издават или по електронен път (при отправено запитване можем да Ви предоставим списък с актуални линкове към документите, напълно безплатно).

За Ваше улеснение сме изготвили списък със стандартно необходимите документи при кандидатстване за ипотечен кредит:

•        Удостоверение за Вещни Тежести;

•        Скица на поземлен имот (при необходимост);

•        Скица на сграда (при необходимост);

•        Кадастрална схема на самостоятелен обект в сграда;

•        Удостоверение за режим на имуществени отношения (при необходимост);

•        Удостоверение за данъчна оценка на имота;

•        Удостоверение на семейно положение, съпруг/а и деца;

•        Удостоверение за наследници (при необходимост);

•        Удостоверение по чл. 87 ДОПК;

•        Незаверени премиси от Архива (при необходимост)..

За да не губите време и ресурси в обикаляне и комуникация с различните институции, Ви предлагаме възможност да извадим необходимите документи вместо Вас.

Цената на услугата е 300лв. с ДДС за заявяване на документите с обиковенна поръчка към съответните институции.

За да се възползвате от услугата ще бъде необходимо подготвяне на пълномощно, заверено от нотариус. За повече информация относно предлагата услуга може да се свържете с нас.