Фирмени кредити

Фирмените кредити са насочени към юридически лица, които могат да използват възможностите на финансиране за развитие и разширяване на своята дейност. Основните разновидности на такъв вид кредитиране са:

  • Кредит за оборотни средства – Овърдрафт, Револвиращ кредит, Факторинг
  • Инвестиционно кредитиране
  • Документарен бизнес – банкови гаранции и акредитиви

Финансирането може да бъде с или без обезпечение (зависимост от сумата и целта), както и може да се включат различни варианти на финансова подкрепа и от страна на Оперативни програми на Европейския съюз.

Може да се свържете с нас за повече информация както и консултиране относно широката гама от продукти, които се предлагат от банките в България.

Ние ще ви помогнем с анализ и съвети при избора на най-добрия вариант, свързан с Вашите конкретни потребности – размер на кредита, погасителен план, срок на изплащане и допълнителни условия.